Eksploatacja

INSTRUKCJA OBSŁUGI FUTERAŁÓW WODOSZCZELNYCH AQUAPAC

Gratulujemy zakupu futerału AQUAPAC. Jego prawidłowa eksploatacja zapewni trwałą i skuteczną ochronę umieszczonych wewnątrz przedmiotów przed zatopieniem lub uszkodzeniem w wyniku zawilgocenia, zapylenia oraz zanieczyszczenia agresywnym substancjami.

Sugerujemy, aby przed pierwszym użyciem poświęcić kilka minut na zapoznanie się z instrukcją eksploatacji i konserwacji.

Stopnie ochrony przed wodą:

 
Wartość kodu IPX Stopień ochrony Opis
IPX0 Bez ochrony ---
IPX1 Ochrona przed pionowo padającymi kroplami wody Pionowo padające krople wody nie wywołują szkodliwych skutków.
IPX2 Ochrona przed pionowo padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy do 15° Pionowo padające krople wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu w każdą stronę nie wywołują szkodliwych skutków.
IPX3 Ochrona przed natryskiwaniem wodą Woda natryskiwana pod dowolnym kątem do 60° od pionu z każdej strony nie wywołuje szkodliwych skutków.
IPX4 Ochrona przed bryzgami wody Woda rozbryzgiwana na obudowę z dowolnego kierunku nie wywołuje szkodliwych skutków.
IPX5 Ochrona przed strugą wody Woda lana strugą na obudowę z dowolnej strony nie wywołuje szkodliwych skutków.
IPX6 Ochrona przed silną strugą wody Woda lana silną strugą na obudowę z dowolnej strony nie wywołuje szkodliwych skutków.
IPX7 Ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie Obudowa zanurzona krótkotrwale w wodzie, w znormalizowanych warunkach dotyczących ciśnienia i czasu powinna uniemożliwiać wnikanie takiej ilości wody, która powodowałaby szkodliwe skutki.
IPX8 Ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie Obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach uzgodnionych między wytwórcą i użytkownikiem, lecz bardziej surowych niż według cyfry 7, powinna uniemożliwiać wnikanie takiej ilości wody, która powodowałaby szkodliwe skutki.

 

AQUACLIP – KLAMRA ZAMYKAJĄCA

System zamykający AQUACLIP (klamra zamykająca) stosowany w produkcji futerałów AQUAPAC od 1996 roku, posiada klasę wodoszczelności potwierdzoną certyfikatem Brytyjskiego Instytutu Standaryzacji oraz prestiżowy tytuł ”Millenium Produkt”. Prawidłowo zamknięta i eksploatowana klamra będzie skuteczną ochroną przed przenikaniem do wnętrza futerału substancji płynnych i lotnych, zapewniając 100 % wodoszczelność do głębokości 10m.

Urządzenia takie jak telefony czy radiotelefony umieszczone w futerałach nie muszą być z nich wyciągane do prowadzenia rozmów, ponieważ strata głośności waha się na poziomie od 3-5%.

Zamykanie futerału

Przed każdym zamknięciem futerału zalecamy kontrolę poprawności zamocowania i ułożenia uszczelek - są to  dwa elementy wykonane z czarnego, elastycznego tworzywa, łączące worek futerału z klamrą AQUACLIP. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy skorygować ich położenie, a w razie trudności lub wątpliwości, sugerujemy kontakt ze sprzedawcą.

Zalecana jest również kontrola, czy pomiędzy dwiema częściami klamry nie znajduje się nic, co może utrudnić jej prawidłowe działanie, a po zapięciu upewnienie się, czy dźwigienki blokujące zostały przekręcone do oporu.

Otwieranie futerału

Stanowczo nie należy otwierać futerału podczas eksploatacji w wodzie lub pod jej powierzchnią. Przed otwarciem należy usunąć krople z klamry AQUACLIP (energicznie otrząsnąć), a dopiero po wykonaniu tej czynności przystąpić do otwierania dźwigienek blokujących. Utrzymywanie futerału w pozycji umożliwiającej swobodne ściekanie na zewnątrz kropel pozostałych jeszcze na klamrze AQUACLIP uchroni jego wnętrze przed zawilgoceniem w trakcie otwierania.

„BĄBELKOWY” TEST SZCZELNOŚCI

Każde, a szczególnie pierwsze użycie futerału należy poprzedzić kontrolą szczelności oraz stanu technicznego. Najprostszym sposobem sprawdzenia, czy zakupiony egzemplarz nie posiada uszkodzeń lub wad produkcyjnych, jest zanurzenie w wodzie zamkniętego futerału. Pojawienie się bąbelków powietrza to sygnał nieszczelności powłoki lub niewłaściwego zamknięcia klamry AQUACLIP. Potwierdzeniem wystąpienia nieprawidłowości będzie zawilgocenie wnętrza futerału. Informujemy, że zaraz po zanurzeniu mogą się pojawić pojedyncze pęcherzyki powietrza wydobywające się spod klamry, to jednak normalny objaw, który powinien ustąpić po kilkunastu sekundach. Jeżeli nie - należy skontrolować prawidłowość zamknięcia klamry AQUACLIP.

W uzasadnionym przypadku stwierdzenia trwałych wad uniemożliwiających prawidłową eksploatację prosimy o dostarczenie futerału wraz z dowodem zakupu do dystrybutora lub sprzedawcy w celu naprawy lub wymiany.

ZASADY UŻYTKOWANIA

Pięcioletnia gwarancja obejmuje uszkodzenia materiałów oraz wady produkcyjne. W przypadku ich wystąpienia możliwa jest wymiana uszkodzonej części lub całego futerału. Gwarancja jednak nie obowiązuje w przypadku stwierdzenia, że futerał był używany niewłaściwe lub niezgodnie z przeznaczeniem oraz zasadami określonymi w instrukcji.

Warunkiem skuteczności i niezawodności futerału jest jego szczelność, dlatego podczas eksploatacji i przechowywania zalecamy szczególną ochronę jego powłoki przed uszkodzeniami. Zdecydowanie należy unikać umieszczania i przechowywania w futerałach AQUAPAC przedmiotów o ostrych i wystających krawędziach. Wszelkie przedmioty powinny być umieszczane w futerale z zachowaniem ostrożności i procedur opisanych w instrukcji, a ich gabaryty powinny odpowiadać wielkości i pojemności futerału.

Przed każdym użyciem należy upewnić się że futerał nie ma widocznych uszkodzeń (zalecany „Bąbelkowy” Test Szczelności).

RECYCLING

Firma AQUAPAC przywiązuje wielką wagę do ochrony środowiska z myślą o obecnych jak i przyszłych pokoleniach użytkowników jej wyrobów.

Po upływie pięcioletniego okresu użytkowania futerału AQUAPAC (po którym wygasa gwarancja) możliwe jest odesłanie futerału do producenta lub jego reprezentanta, który weźmie odpowiedzialność za bezpieczną dla środowiska utylizację produktu (recycling). Szczegółów szukaj na stronie www.aquapac.net .

NA SŁOŃCU

Tworzywa użyte do produkcji futerałów charakteryzują się podwyższoną odpornością, co sprawia, że nie tracą swoich właściwości i nie odbarwiają się pod wpływem długotrwałego i intensywnego działania promieni UV. Nie dotyczy to jednak przedmiotów umieszczonych wewnątrz futerału, które w skrajnych przypadkach mogą utracić swoje walory lub ulec uszkodzeniom. Dlatego przestrzegamy przed pozostawieniem futerałów wypełnionych cennymi przedmiotami lub urządzeniami na długotrwałe działanie intensywnych promieni słonecznych.

W WILGOTNYM KLIMACIE

Niektóre modele futerałów zostały wyposażone w saszetki absorbujące parę wodną. Ich stosowanie wskazane jest szczególnie w wilgotnym klimacie, gdzie często pojawia się zjawisko skraplania pary wodnej wewnątrz zamkniętego futerału. Stosowanie absorberów minimalizuje negatywne skutki działania wilgoci na umieszczone wewnątrz urządzenia elektroniczne i przenikanie wilgoci do wnętrza obiektywów kamer lub aparatów fotograficznych.

Dlatego w warunkach zwiększonej wilgotności powietrza zalecane jest profilaktyczne używanie pochłaniaczy wilgoci (w formie saszetek), ponieważ skutecznie zapobiegają kondensacji pary wodnej i regulują poziom wilgoci wewnątrz futerałów. Dodatkowe saszetki można zamówić u nas.

UWAGA NA GORĄCĄ WODĘ!

Zanurzenie futerału w wodzie o temperaturze powyżej 40°C zwiększa „plastyczność” tworzyw użytych do jego wykonania. Może to spowodować utratę szczelności i przeciek. Opisany efekt nie odnosi się do przypadków, kiedy wypełniony futerał AQUAPAC będzie się swobodnie unosił na powierzchni i w takim przypadku bez obaw może być używany na basenie w jacuzzi albo saunie.

NA MROZIE

Wszystkie futerały AQUAPAC są odporne na temperatury ujemne do -40°C (zakres eksploatacji pokrowców w temperaturze -40°C ~ +60°C), chociaż tworzywa, z których je wykonano, twardnieją na mrozie. Futerały są produkowane z materiałów nie zawierających PCV.

FUTERAŁ NA ODTWARZACZ MP3

Przed podłączeniem słuchawek do odtwarzacza należy się upewnić, że zarówno gniazdko, jak i wtyczka są suche i czyste. Należy unikać gwałtownego wyrywania wtyczki z gniazda ponieważ może to spowodować uszkodzenie futerału.

FUTERAŁY DO APARATÓW I KAMER FOTOGRAFICZNYCH

Przezroczyste okienko futerału należy traktować z taką samą ostrożnością i troską, jak soczewki aparatu fotograficznego – szczególnie unikać zadrapań i zagięć. Zamykanie futerału powinno nastąpić dopiero po upewnieniu się, że obiektyw umieszczonego wewnątrz i włączonego aparatu/kamery wysuwa się swobodnie i nie dotyka do ścianek. 

FUTERAŁY NA MAŁE APARATY FOTOGRAFICZNE

Przezroczyste „okienka” z tworzyw LENZFLEX znajdujące się po obu stronach futerałów umożliwiają posługiwanie się różnymi modelami aparatów, o różnym rozmieszczeniu spustu migawki i przycisków manipulacyjnych. Przed przystąpieniem do wykonywania zdjęć dobrze jest się upewnić, że spust migawki znajduje się po przeciwnej stronie niż klamra AQUACLIP, co pozwoli na uniknięcie  dyskomfortu w obsłudze aparatu. Szare części futerału są wykonane z materiału cieńszego niż LENZFLEX, co ułatwia operowanie przyciskami.

JAK ZROBIĆ DOBRE ZDJĘCIE

Zastosowanie się do poniższych wskazówek pozwoli na wykonanie poprawnych techniczne zdjęć, w przypadku gdy aparat znajduje się w futerale:

  • okienko futerału musi być tak czyste, jak to tylko możliwe,
  • efekt pojawienia się na zdjęciach odbitego światła można zredukować poprzez maksymalne przybliżenie soczewki aparatu do okienka futerału,
  • należy unikać używania lampy błyskowej, jeżeli jednak jest to konieczne, należy się upewnić, czy futerał dokładnie przylega do lampy, co zapobiegnie odbijaniu się światła.

FOTOGRAFIA PODWODNA

W większości aparatów fotograficznych można ręcznie regulować balans bieli. Podczas wykonywania zdjęć podwodnych skorzystaj z opcji ”ZDJĘCIA PODWODNE”, a w przypadku aparatów pozbawionych tej opcji zalecamy użycie opcji „ZDJĘCIA W ŚWIETLE DZIENNYM”. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.aquapac.net.

Wykonywanie zdjęć pod wodą wymaga praktyki, a także odrobiny szczęścia, dlatego nie należy zakładać, że każde zdjęcie wykonane w ten sposób będzie miało zadowalającą jakość. Przede wszystkim potrzebne jest dobre oświetlenie i przejrzysta woda. Najlepiej robić zdjęcia w południe, kiedy słońce jest najwyżej, dobrze jest też robić zdjęcia bezpośrednio pod powierzchnią wody, ponieważ wraz z głębokością ilość świata się zmniejsza. Podobnie rzecz ma się z kolorami (zaletą cyfrowych aparatów fotograficznych jest to, że zdjęcia można retuszować za pomocą programów komputerowych). Lama błyskowa rzadko sprawdza się przy wykonywaniu zdjęć podwodnych, nie wynika to z ograniczeń powodowanych przez futerał. Światło lampy błyskowej powoduje, że wszystkie drobiny zawieszone w wodzie stają się widoczne na zdjęciu. Dzieje się tak dlatego, że nawet w czystej wodzie występują mikroorganizmy i cząstki nieorganiczne (zawiesiny). Zdjęcia będą tym lepsze, im mniejsza będzie odległość między aparatem fotograficznym a fotografowanym obiektem. Najlepsze efekty daje zastosowanie szerokokątnego obiektywu oraz maksymalne zbliżenie do fotografowanego obiektu.

GWARANCJA

AQUAPAC International Limited (AIL) gwarantuje, że w ciągu 5 lat od kupna futerał używany zgodnie z powyższą instrukcją nie utraci swoich cech i właściwości. AIL nie ponosi odpowiedzialności za możliwe uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użyciem lub niestosowaniem się do zasad powyższej instrukcji. Zarówno AIL jak i żaden z dystrybutorów nie ponosi odpowiedzialności za utratę czy zniszczenie przedmiotów przechowywanych w futerale, a spowodowanych nieprawidłowym używaniem lub niestosowaniem się do zasad powyższej instrukcji. Jeżeli w okresie obowiązywania warunków gwarancji AIL stwierdzi, że futerał posiada wadę, to koszt odesłania go do AIL lub jego przedstawiciela oraz koszty ewentualnej wymiany zostaną pokryte przez AIL. Powyższa gwarancja dotyczy futerałów zakupionych wyłącznie poprzez sieć autoryzowanych dystrybutorów futerałów AQUAPAC na całym świecie.

Uzyskanie gwarancji

Autoryzacja gwarancji nastąpi po skontaktowaniu się w okresie jej trwania z biurem klienta: Aquapac International Limited, 7 Bessemer park 250 Milkwood Road London SE 24 0HG UK Tel: +442077384466 FAX +442077386801 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Prosimy zatrzymać dowód zakupu, ponieważ w przypadku ewentualnych roszczeń będzie on niezbędny do potwierdzenia terminu zawarcia transakcji.