Uzdatnianie wody

Uczynienie wody zdatną do picia oznacza możliwość zapewnienia dostępu do tego istotnego zasobu wszystkim mieszkańcom naszej planety. Wiemy jednak, że nie wszystkie kraje i kontynenty mają taką samą dostępność wody i sposoby uczynienia jej zdatną do picia. Szacuje się, że tylko 0,4% wody na świecie nadaje się do spożycia przez ludzi. Dlatego obecnie coraz więcej badań i propozycji skupia się na inwestowaniu w projekty, które ułatwiają dostęp do wody pitnej wszystkim mieszkańcom każdego zakątka naszej planety. Ale jak uczynić wodę zdatną do spożycia przez ludzi, czy jest możliwe uczynienie wody deszczowej zdatną do picia, a nawet wody morskiej zdatną do picia?

Co to jest oczyszczanie wody?

Oczyszczanie wody to proces polegający na uzdatnianiu wody w celu uczynienia jej zdatną do spożycia przez ludzi i zwierzęta domowe, tak aby nie stanowiła żadnego zagrożenia dla zdrowia. Woda pitna, zwana również „zdatną do picia”, została uprzednio uzdatniona do spożycia zgodnie z szeregiem norm jakościowych, które są określane zarówno przez władze lokalne, jak i międzynarodowe.

Substancje, które mogą być toksyczne dla ludzi, takie jak piasek, ołów i cynk, są usuwane podczas oczyszczania wody. Usuwane są również różne organizmy zdolne do wywoływania chorób i infekcji u ludzi: niektóre gatunki alg, wirusy i bakterie. W ten sposób można doprowadzić wodę studzienną do stanu zdatnego do picia, jak również wodę z deszczu i morza, pod warunkiem wyeliminowania wszystkich elementów stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia naszego i zwierząt domowych.

Woda pitna, jako podstawowy warunek życia i zdrowia, jest używana zarówno do picia, jak i do przygotowywania posiłków. Jednakże liczne choroby spowodowane spożywaniem niebezpiecznej wody nadal dotykają i zabijają miliony ludzi każdego roku. W szczególności w Azji i Afryce choroby przenoszone przez wodę, takie jak zakażenia przewodu pokarmowego (np. biegunka i cholera), zabijają miliony ludzi, z których większość stanowią dzieci poniżej 5 roku życia. Zapewnienie dostępu do bezpiecznej wody pitnej ma zatem zasadnicze znaczenie dla zapobiegania śmiertelnym chorobom przenoszonym przez wodę.