Woda na wagę złota

Bez wody nie ma życia. Jest ona jedną z najpospolitszych substancji znajdujących się we Wszechświecie. Na powierzchni ziemi jest jej bardzo dużo. Występuje przede wszystkim w oceanach, które zajmują prawie siedemdziesiąt jeden procent powierzchni ziemi. Ale występuje także w mniejszych zbiornikach wodnych, jak jeziora i rzeki. Znajduje się również w lodowcach, a nawet w chmurach, czyli w atmosferze.

Woda ma wiele zastosowań. Najważniejsza dla człowieka i wszystkich organizmów żywych jest woda pitna. Używa się jej do picia i przygotowania potraw. Jak i w gospodarstwach rolnych do pojenia zwierząt, czy nawadniania pól.

Trudno sobie wyobrazić gospodarstwo domowe bez wody. Jest ona niezbędna do celów sanitarno-bytowych. Woda jest również przekaźnikiem ciepła. Jest także niezbędna w zakładach przemysłowych. Aż trudno sobie wyobrazić, jak trudne jest życie ludzi na terenach ogarniętych suszą. Terenów, na których nie ma dostępu do wody pitnej. A są takie obszary na świecie. Szacuje się, że około 1, 1 miliarda ludzi na świecie nie ma bezpośredniego dostępu do wody pitnej. Jak wygląda ich życie ? Niedostatek wody jest powodem wielu chorób, epidemii, głodu i śmierci wielu tysięcy ludzi na świecie. Dlatego zanim wylejemy następny niepotrzebny kubek wody pomyślmy o tych ludziach.
Woda jest tak ważna, że postanowiono ją uczcić. I od 1992 roku dzień 22 marca obchodzony jest jako Światowy Dzień Wody.

Uzdatnianie wody

Trochę o wodzie.
Biorąc pod uwagę planety Układu Słonecznego, to ziemia posiada najwięcej wody. Choć wodę wykryto również na księżycu, na Marsie, Saturnie, to jednak nie w takich ilościach, jak na ziemi. Woda jest związkiem chemicznym, który występuje w warunkach standardowych w stanie ciekłym. Ale może posiadać trzy stany skupienia i być nie tylko cieczą, ale także lodem i gazem, czyli parą wodną.

Woda występująca na świecie w większości jest wodą słoną, gdyż najwięcej jej jest w oceanach i morzach. Taka woda stanowi ponad dziewięćdziesiąt siedem procent z ogólnej liczby wody na świecie. Woda słodka znajduje się w jeziorach, rozlewiskach i rzekach. Aż dwadzieścia procent światowej wody słodkiej mieści się w jeziorze Bajkał położonych na terytorium Rosji. Bajkał, to najstarsze i najgłębsze jezioro na świecie. Posiada 636 kilometrów długości i maksymalnie 79 kilometrów szerokości.

Do picia i zastosowania w przemyśle woda naturalna w wielu przypadkach musi zostać uzdatniona. Woda w przyrodzie występuje jako roztwór gazów i soli. Oczywiście najwięcej soli znajduje się w wodzie morskiej i w wodach mineralnych. Zaś najmniej w wodzie opadowej. Taką wodę, która posiada mało minerałów nazywamy wodą miękką. Natomiast wodę posiadającą sporo soli, magnezu, wapnia nazywamy wodą twardą.