Rodzaje wody na naszej planecie

Cykl wodny lub hydrologiczny pokazuje nam, że istnieją różne rodzaje wody w zależności od ich stanu i właściwości. Jednakże, całkowita liczba rodzajów wody, które możemy znaleźć na planecie Ziemia jest znacznie szersza i zróżnicowana, w tym odmiany wody w zależności od jej rozmieszczenia, obróbki chemicznej i zastosowań. W związku z tym, w odniesieniu do różnych rodzajów wody, które można znaleźć w naturalnych i sztucznych ekosystemach, opracowano wiele przewodników, które koncentrują się na dobrych praktykach zarządzania wodą, co pozwala nam na zrównoważone wykorzystanie wody, niezależnie od jej rodzaju.

Rodzaje wód w zależności od ich stanu i stopnia zasolenia

Jedną z najbardziej zaskakujących cech wody jest jej zdolność do zmiany stanu skupienia w zależności od temperatury, ciśnienia i innych parametrów, które wpływają na jej strukturę. Tak więc, w zależności od jej stanu, możemy rozróżnić te rodzaje wody:

Woda w stanie stałym.

Występuje w postaci śniegu, lodu i gradu, który gromadzi się w wielu regionach naszej planety, takich jak lód niesamowitych lodowców i wieczna zmarzlina na wysokich szczytach górskich. Woda w postaci stałej stanowi 2,10% całkowitej ilości wody na Ziemi.

Woda w stanie ciekłym

Jest to wielki zbiornik wody na naszej planecie, obejmujący różne rozmieszczenia i właściwości, stanowiący podstawowy składnik ekosystemów wodnych. Jest ona rozprowadzana zarówno na powierzchni planety (dając początek wodom powierzchniowym rzek, jezior, lasów namorzynowych itd.), jak i w podłożu, tworząc tzw. wody gruntowe (warstwy wodonośne i studnie naturalne).

Woda w stanie gazowym lub para wodna

Woda w stanie gazowym znajduje się w atmosferze, co stanowi zaledwie 0,001% całkowitej ilości wody występującej na Ziemi.

Z drugiej strony, poziom zasolenia wody jest kolejnym z głównych czynników, który pozwala nam rozróżnić różne rodzaje wody:

Słona woda

Jak sama nazwa wskazuje, ta woda ma wysokie stężenie soli, powyżej 10.000 mg/l. Jest to woda, która tworzy morza i oceany na naszej planecie.

Woda półsłodka

Stężenie soli w tego typu wodzie jest średnie, w granicach 1.000-10.000 mg/l. Przykładami takich ekosystemów wodnych są słone bagna i ujścia rzek, które wpadają do morza.

Woda słodka

Stężenie soli w wodach słodkich jest bardzo niskie (poniżej 1.000 mg/l). Jest to woda, która tworzy rzeki, jeziora, lasy namorzynowe, warstwy wodonośne i lodowce, wśród innych ekosystemów słodkowodnych na naszej planecie.